4 izbový rodinný dom

V radovej zástavbe v Novej Tehelni

MATERIÁLOVÝ POPIS STAVBY:

Konštrukčný systém

Nosný systém je vytvorený obvodovými a vnútornými nosnými stenami zastrešený plochou
strechou s minimálnym sklonom.

Konštrukcia obvodových a vnútorných nosných stien nadzemného podlažia je z keramických tehál
hr.300mm.

Stropná konštrukcia nad 1.NP aj nad 2.NP je vytvorená z železobetónového monolitu hr. 200 mm.

Základy

▪ kombinácia základových monolitických betónových pásov vystužených armovacou výstužou
a základovej monolitickej železobetónovej dosky, betón triedy B20Nosné zvislé konštrukcie
▪ nosné steny obvodového plášťa a vnútorné nosné steny murované z tehlového systému hr.
300mm o pevnosti P10


Deliace zvislé konštrukcie

▪ priečky – murivo z keramických tehál pevnosti P8 hr. 115mm

Vnútorné vodorovné nosné a nenosné konštrukcie

▪ Konštrukčná výška podlažia je 2,60 m

Vence a preklady

▪ Vence a preklady sú monolitické zo železobetónu, betón tr. B20, a oceľ 10 505 (R)

Fasáda

▪ Exteriérová tenko vrstvová omietka – farba biela a šedá

Terasy
▪ železobetónová konštrukcia s pevným základom, vhodná na prestrešenie
▪ Konštrukčná výška podlažia je 2,60 m

Izolácie

Hydroizolácie

▪ spodná stavba – vodorovná a zvislá hydroizolácia (vyvedená do výšky 100-200mm nad upravený
povrch)

Tepelné izolácie

▪ obvodové konštrukcie: fasádny polystyrén EPS 70 hr. 200 mm
▪ stropná konštrukcia: podlahový polystyrén EPS 100 hr. 300 mm

Výplne otvorov

▪ vonkajšie okenné konštrukcie: plastové okná a dvere s izolačným trojsklom, profil Salamander